Bjarne Corydon: Sådan håndterer Børsen whistleblower-sag

20180201-190030-3_ma.jpg
Vi vurderer andre virksomheder ud fra standarder, som vi selvsagt selv må leve op til for at forblive troværdige. Arkivfoto: Thomas Nielsen
Opinion
Eksklusivt for kunder
14. apr 2021 KL.13:30

På Børsen lever vi af vores troværdighed. Vores kunder og læsere skal kende til de problemer, der udfordrer den. Derfor denne leder: Vi vurderer andre virksomheder ud fra standarder, som vi selvsagt selv må leve op til for at forblive troværdige. Meget ofte støder virksomheder på uafklarede problemer.

Kunder og læsere skal kende til de problemer, der udfordrer os

Ting, der kan være enten meget alvorlige eller faktisk ubetydelige. Hver gang opstår der et kommunikationsdilemma: Hvordan skal man involvere offentligheden? Mit udgangspunkt er, at ingen kan gardere sig fuldt mod fejl og forsømmelser, men man skal altid gøre sit yderste for at undersøge påstande om fejl og om nødvendigt rette op. Børsens værdigrundlag tilsiger, at det skal ske åbent.

Vi har som mange andre virksomheder modtaget coronastøtte. For mediebranchen er støtten indrettet sådan, at der kompenseres for bortfald af annonceindtægter målt i forhold til 2019 – året før corona. En del af mekanismen fungerer på den måde, at støtteprocenten er større, hvis bortfaldet af indtægter er over 50 pct.

Børsen blev hårdt ramt. Store dele af vores sædvanlige annoncemarked gik helt i stå, blandt andet vores mange rejseannoncer. Vi levede derfor op til 50-procentskravet for perioden 9. marts til 8. juli 2020 sammenlignet med 2019.

50-procentskravet er grundlaget for en mindre del af 12,8 mio. kr., som vi modtog i støtte. I weekenden fik jeg en henvendelse fra en whistleblower om, at der i Børsens organisation kan have været tiltag med det formål at holde sig under 50-procentsgrænsen – og dermed udløse dette ekstra støttebeløb.

På baggrund af henvendelsen kan jeg ikke vide, om dette rent faktisk er foregået sådan. Men jeg ved, at jeg klart ledelsesmæssigt har tilkendegivet, at vi skulle gøre det stik modsatte: At det var helt afgørende for Børsens troværdighed, at vi overholdt alle regler og forstod dem til bunds.

Henvendelsen skal imidlertid tages alvorligt. Vi ønsker ikke en krone mere i støtte, end vi er berettigede til. Derfor har jeg henvendt mig til Slots- og Kulturstyrelsen og meddelt, at vi får en ekstern advokat til at undersøge sagen, samt at vi står fuldt til rådighed for alle deres spørgsmål og ønsker om yderligere oplysninger.

Og derfor står jeg fuldt til rådighed for andre mediers spørgsmål med det ene forbehold, at jeg skal tage rimelige hensyn til, at undersøgelsen kan foregå ordentligt, og at vores medarbejdere behandles fair og ledelsesmæssigt korrekt hele vejen igennem.

Jeg ved som sagt i skrivende stund ikke, hvad der konkret er foregået, og om det er problematisk. Men jeg er helt overbevist om, at denne håndtering af sagen er den eneste rigtige. Og jeg vil gerne afslutningsvis understrege følgende: Ingen på Børsen har på grund af coronastøtten fået en ekstra personlig økonomisk gevinst i form af bonusser eller lignende.

Pengene er gået til helt at undgå coronarelaterede fyringer og dermed opretholde den journalistiske kvalitet gennem krisen. Børsen har heller ikke udbetalt udbytte for 2020 – og tilbagebetaler naturligvis ethvert beløb, der kan siges at være udbetalt til Børsen uberettiget.